Köök­ki­kout­si

Ammat­ti­keit­tiöi­den työ­elä­mä­val­men­ta­ja ja perehdyttäjä
Köök­ki­kout­si?
  • Uuden työn­te­ki­jän tai opis­ke­li­jan “sisää­na­ja­ja”
  • Kout­saa tehok­kaas­ti ammat­ti­keit­tiöi­den arkea
  • Pereh­dyt­tää koko­päi­väi­ses­ti ja vapaut­taa aikaa asiakasyritykselle
  • On eri­kois­tu­nut ammat­ti­keit­tiöi­den toi­min­nan perehdyttämiseen
  • Pereh­dyt­tä­mi­nen ei kes­key­tä keit­tiö­si työtehokkuutta

Köök­ki­kout­sin pereh­dyt­tä­mäl­lä työn­te­ki­jäl­lä on:

  • Perus­val­miu­det toi­mia työelämässä
  • Amma­til­li­nen osaa­mi­nen toi­mia ammattikeittiössä

Kiin­nos­tuit­ko? Hae mukaan inno­va­tii­vi­seen #Köök­ki­kout­si pilo­toin­tiin ja kokei­le pal­ve­lua! Jätä yhteys­tie­to­si Ota yhteyt­tä lomak­keel­la niin ker­ron lisää 🙂

i

Tutus­tu uuteen inno­va­tii­vi­seen perehdytyshankkeeseemme!

w

Tar­vit­set­ko ammat­ti­tai­tois­ta hen­ki­lös­töä ammattikeittiöllesi?

Yhteis­työ­kump­pa­nit