Pin­ta­raa­pai­su pereh­dy­tyk­sen maa­il­maan

Pin­ta­raa­pai­su pereh­dy­tyk­sen maa­il­maan

Pereh­dy­tys sana­na on monel­le työ­nan­ta­jal­le kuin punai­nen vaa­te. Mik­si? Kos­ka sii­hen ei ole aikaa, ja kun ei ole aikaa ei ole kiin­nos­tus­ta. Kuka muu uuden työn­te­ki­jän pereh­dyt­tää kuin esi­mies. Esi­mie­hen työ on joh­taa nor­maa­li arkea...

Blo­gin tar­koi­tus

Tämän blo­gin tar­koi­tus on tuo­da koti­si­vu­je­ni vie­rai­li­joil­le tie­toon mitä on oikeu­den­mu­kai­nen pereh­dy­tys työ­elä­mäs­sä. Mit­kä ovat työn­te­ki­jän ja työ­nan­ta­jan oikeu­det ja vel­vol­li­suu­det. Kir­joi­tan aihees­ta lisää täl­lä vii­kol­la! Pysy...