Tämän blo­gin tar­koi­tus on tuo­da koti­si­vu­je­ni vie­rai­li­joil­le tie­toon mitä on oikeu­den­mu­kai­nen pereh­dy­tys työ­elä­mäs­sä. Mit­kä ovat työn­te­ki­jän ja työ­nan­ta­jan oikeu­det ja velvollisuudet.

Kir­joi­tan aihees­ta lisää täl­lä vii­kol­la! Pysy kuulolla!!!