Meis­tä

Maraqu pereh­dyt­tää uusia työn­te­ki­jöi­tä ammat­ti­keit­tiöil­le asia­kas­tar­peen mukaisesti

Minul­la on 10 vuo­den työ­ko­ke­mus ammat­ti­keit­tiö­alal­ta kai­kes­ta keit­tiös­sä tapah­tu­vas­ta työs­tä, tis­kauk­ses­ta aina keit­tiön vas­tuu­teh­tä­viin asti.

Olen kehit­tä­nyt Suo­mes­sa ensim­mäi­sen osto­pal­ve­lu­na toi­mi­van pereh­dy­tyk­sen, joka on nyt val­mis TEI­DÄN käyttöönne.

Mei­dän ensim­mäi­ses­tä mai­nos­kam­pan­jas­ta Hel­sin­gin mes­su­kes­kuk­ses­ta vuon­na 2015

Yhteis­työ­kump­pa­nit